Di dời và lợi ích

Di dời và lợi ích

TP - Xử lý hàng chục nghìn m2 đất vàng trụ sở cũ của các sở ngành như thế nào? Đó là vấn đề thu hút sự quan tâm của công luận khi Hà Nội quyết định chuyển trụ sở hàng loạt ban ngành tại nhiều khu vực khác nhau về một khu liên cơ trên đường Võ Chí Công.