TPO - Cty TNHH dệt Pacific Crystal (Trung Quốc) xả thải trộm ra môi trường tại KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, Hải Dương vừa bị cơ quan chức năng xử phạt gần 700 triệu đồng.
Cận cảnh Cty Trung Quốc xả thải trộm bị xử phạt gần 700 triệu đồng ảnh 1 Trụ sở Cty TNHH dệt Pacific Crystal (Trung Quốc). Ảnh: Minh Đức
Cận cảnh Cty Trung Quốc xả thải trộm bị xử phạt gần 700 triệu đồng ảnh 2 Khu vực xử lý nước thải của Cty TNHH dệt Pacific Crystal (Trung Quốc).
Cận cảnh Cty Trung Quốc xả thải trộm bị xử phạt gần 700 triệu đồng ảnh 3 Đường ống xả nước thải nguy hại được người dân phát hiện.
Cận cảnh Cty Trung Quốc xả thải trộm bị xử phạt gần 700 triệu đồng ảnh 4 Mẫu nước thải được BQL KCN Lai Vu lấy tại khu vực xả thải của Cty TNHH dệt Pacific Crystal.
Cận cảnh Cty Trung Quốc xả thải trộm bị xử phạt gần 700 triệu đồng ảnh 5
Cận cảnh Cty Trung Quốc xả thải trộm bị xử phạt gần 700 triệu đồng ảnh 6 Hệ thống xả thại nước thải nguỵ trang.
Cận cảnh Cty Trung Quốc xả thải trộm bị xử phạt gần 700 triệu đồng ảnh 7 Nước thải đen kịt.