TP - Tại xã Tu Lý (huyện Đà Bắc, Hòa Bình) hiện có những xe công nông chạy ngược xuôi để chở hàng. Ngày mưa, trên những đoạn đường hẹp hoặc dốc, việc công nông hoạt động dễ gây cản trở và mất an toàn.