Từ ngày 01/9 tới đây, Hà Nội sẽ áp dụng thu lệ phí đăng ký cư trú. Đó là nội dung mới của Quyết định số 43 mà UBND TP Hà Nội vừa ban hành về việc thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố.
Hà Nội thu lệ phí đăng ký cư trú từ 1/9

Theo đó, tại các quận, phường, thành phố sẽ thu mức 15.000 đồng với người đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.


Với các trường hợp khác như cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà; đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, mức thu sẽ từ 8.000 đến 20.000 đồng. Tại các khu vực khác, mức thu lệ phí với những trường hợp trên là từ 4.000 đến 10.000 đồng.

Theo quyết định của thành phố Hà Nội, đơn vị thu lệ phí là công an quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.

Các đơn vị này có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu lệ phí về tên lệ phí, mức thu và cơ quan quy định thu.

Thành phố cũng quyết định không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với thân nhân liệt sĩ, con liệt sĩ dưới 18 tuổi, thương binh, con thương binh dưới 18 tuổi, mẹ Việt Nam Anh hùng, hộ gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo, công dân thuộc địa bàn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Theo ANTV