TP - Ngày 10-1, tại TP Cần Thơ diễn ra hội thảo chuyên đề Tổ chức chính quyền địa phương – kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam, do Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ và Dự án Nghiên cứu lập pháp Việt Nam tổ chức.

> Cần mô hình tổ chức cán bộ cơ sở phù hợp
> Đề xuất mô hình chính quyền đô thị

Hội thảo tập trung thảo luận các mô hình tổ chức chính quyền địa phương và mối quan hệ giữa chính quyền Trung ương và địa phương.

GS.TS Trần Ngọc Đường, chuyên gia cao cấp của Quốc hội, cho rằng phải xác định được chính quyền địa phương là mấy cấp, cần sự mềm dẻo để mở đường cho việc xây dựng luật chính quyền địa phương sau này.

TS Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho biết, Việt Nam cần có mô hình chính quyền phù hợp và cấp nào có chính quyền phải có HĐND để giám sát, đồng thời phải phân cấp, phân quyền cụ thể.

Hội thảo kết thúc ngày 11-1.