TPO - Đoạn video quay lại cảnh dòng lũ cuồn cuộn đổ về biến phố thành sông, tại phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Nguồn: Facebook