TPO - Sau lễ tưởng niệm, các đồng chí, đồng đội E83 tại Đà Nẵng đã đưa thuyền ra sông Hàn, hướng về phía cửa biển để thả đèn, vòng hoa kết hình cờ đỏ sao vàng, ngưỡng vọng linh hồn 64 liệt sĩ Gạc Ma.
Thả đèn, hoa ngưỡng vọng linh hồn liệt sĩ Gạc Ma
Player Loading...