TPO - Chiều nay (1/1) Sở GTVT đã có thông báo, vẫn thực hiện phương án điều chuyển, sắp xếp trên và cho biết từ sáng 2/1 sẽ huy động Thanh tra, Cảnh sát xử lý các nhà xe chống đối.
Từ sáng mai, có trên 600 lượt xe của 32 tuyến xe khách được điều chuyển, sắp xếp lại. Từ sáng mai, có trên 600 lượt xe của 32 tuyến xe khách được điều chuyển, sắp xếp lại.
Player Loading...