TPO - Hình ảnh đoàn diễu binh diễu hành tại Ngã năm cửa Nam, đường Nguyễn Thái Học, tiến vào đường Tràng Tiền, và kết thúc tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

>> Diễu binh, diễu hành lớn nhất lịch sử 
>> Những 'bóng hồng' tại lễ diễu binh

Đoàn diễu binh, diễu hành trên đường Nguyễn Thái Học: Ảnh: Xuân Phú

 Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 1

Khối hồng kỳ

 Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 2

 Trong tiếng quân nhạc oai hùng, Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng tham mưu trưởng, Quân đội nhân dân Việt Nam-Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân dẫn đầu đội hình diễu binh.

 Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 3
Khối sĩ quan lục quân

 Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 4
Khối sĩ quan đặc công

 Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 5
Khối cảnh sát biển 

Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 6

Khối nữ bộ đội thông tin

Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 7

 

Khối nữa Cảnh sát giao thông.


Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 9

Người dân nô nức xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Đoàn diễu binh tiến vào đường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Công Khanh 

 Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 10

Khối hồng kỳ

 Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 11

Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 12 

Khối Cảnh sát cơ động

Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 13 

Khối Cảnh sát biển

Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 14

Khối nữ Cảnh sát giao thông

Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 15

 Khối Nam dân quân và

 Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 16

Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 17 

 Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 18

 Nữ dân quân các dân tộc.

 

Khối nông dân

 Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 20

 

Khối công nhân

 Toàn cảnh lễ diễu binh diễu hành ảnh 22

Khối trí thức tiến vào quảng trường Cách mạng Tháng Tám