Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.
Lễ diễu binh, diễu hành tại chính địa điểm thiêng liêng này vào sáng 2/9/2015 sẽ là dịp để chúng ta điểm lại những thành quả đạt được trong 70 năm qua, với quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh như ước nguyện của Người.

Theo VTV