TPO - Dòng người nối đuôi nhau trèo qua hàng rào lưới B40 leo từ khu vực đền Hạ lên khu vực đền Trung gây mất an toàn, rất nguy hiểm. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt ngăn cản, yêu cầu người dân không leo lên.