TPO - Trong những ngày này, hàng ngàn lượt du khách đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng nơi diễn ra Lễ hội Đền Hùng 2015. Ai cũng mang trong lòng một niềm thành kính tưởng nhớ đến Quê cha, đất Tổ.