Mẹ Phan Sào Nam: 'Mong tòa thấu hiểu cho tấm lòng người mẹ'

Mẹ Phan Sào Nam: 'Mong tòa thấu hiểu cho tấm lòng người mẹ'

TPO - Có mặt tại tòa, mẹ bị cáo Nam - người đang bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền nghẹn lời nhắn nhủ con: “Tôi nhắn lại cho con tôi rằng, tôi sinh cháu ra cháu mãi mãi là người con ngoan, giỏi của tôi. Tôi mong sau sự việc, cháu sẽ nâng cao hiểu biết pháp luật hơn... Tôi mong tòa thấu hiểu cho tấm lòng người mẹ của tôi”.

Mẹ Phan Sào Nam: 'Mong tòa thấu hiểu cho tấm lòng người mẹ'

Mẹ Phan Sào Nam: 'Mong tòa thấu hiểu cho tấm lòng người mẹ'

TPO - Có mặt tại tòa, mẹ bị cáo Nam - người đang bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền nghẹn lời nhắn nhủ con: “Tôi nhắn lại cho con tôi rằng, tôi sinh cháu ra cháu mãi mãi là người con ngoan, giỏi của tôi. Tôi mong sau sự việc, cháu sẽ nâng cao hiểu biết pháp luật hơn... Tôi mong tòa thấu hiểu cho tấm lòng người mẹ của tôi”.

Địa phương