Loại bỏ những cán bộ đi lên bằng “chạy chọt”

Loại bỏ những cán bộ đi lên bằng “chạy chọt”

TP - Trao đổi với Tiền Phong về việc Trung ương sẽ kiểm tra việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong phạm vi cả nước, ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, đây là quyết định đúng đắn. Bởi thực tế cho thấy, công tác cán bộ thời gian qua vẫn có dư luận bức xúc về tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, người tài không có cơ hội vào làm việc trong bộ máy.

Địa phương