“Lộ” loạt sai phạm đất đai sau cổ phần hóa doanh nghiệp ở Hà Nội

“Lộ” loạt sai phạm đất đai sau cổ phần hóa doanh nghiệp ở Hà Nội

TPO - Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ, trong quá trình cổ phần doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội để xảy ra nhiều sai sót về phương án sử dụng đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất, sử dụng tiền thuê đất để góp vốn liên doanh...

Địa phương