Cựu luật sư của ông Trump có thể bị kết tội vì khoản nợ 20 triệu USD

Cựu luật sư của ông Trump có thể bị kết tội vì khoản nợ 20 triệu USD

Đây là một tin xấu cho Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cựu luật sư của ông là Michael Cohen có thể sẽ phải đối mặt với việc bị kết tội gian lận khoản vay ngân hàng 20 triệu USD.

Địa phương