Sabeco bổ nhiệm 2 lãnh đạo người Việt vào Ban điều hành cấp cao

Sabeco bổ nhiệm 2 lãnh đạo người Việt vào Ban điều hành cấp cao

TPO - Hai nhân sự cấp cao được bổ nhiệm vào Ban điều hành cấp cao của Sabeco là ông Hoàng Đạo Hiệp, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của Sabeco và ông Nguyễn Hoàng Giang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn (Satraco).

Địa phương