Không có chứng cứ 'đầu độc' trong vụ chạy thận tại bệnh viện Hòa Bình

Không có chứng cứ 'đầu độc' trong vụ chạy thận tại bệnh viện Hòa Bình

TPO - Theo chủ tọa, chứng cứ luật sư cung cấp đã có trong hồ sơ vụ án và không thể hiện việc đầu độc, giết người. Việc làm của luật sư ảnh hưởng tới quá trình xét xử vụ án.

Địa phương