Quy định giá dịch vụ chung cư: Phải được trên 50% hộ dân đồng ý

TP - Đây là một trong những nội dung quy định trong Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư vừa được Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trần Văn Sơn, ký ban hành.


Theo đó, dịch vụ nhà chung cư gồm các hoạt động như: bảo vệ, vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường. Chi phí dịch vụ nhà chung cư trong giá dịch vụ nhà chung cư được thu, chi theo nguyên tắc tự thu, tự trang trải và công khai.

Giá dịch vụ nhà chung cư được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí, một phần lợi nhuận định mức hợp lý để quản lý, vận hành nhà chung cư hoạt động bình thường; nhưng phải phù hợp với thực tế kinh tế - xã hội của từng địa phương và thu nhập của người dân từng thời kỳ và được trên 50% các thành viên trong Ban quản trị nhà chung cư thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín.

Đối với nhà chung cư chưa thành lập được Ban quản trị thì giá dịch vụ nhà chung cư phải được trên 50% hộ dân cư đang sống tại nhà chung cư nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Trường hợp giá dịch vụ nhà chung cư đã có thỏa thuận trong hợp đồng mua bán căn hộ thì thực hiện như thỏa thuận đó.

Ngoài ra, Thông tư trên cũng hướng dẫn, chi phí bảo trì cho việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhằm duy trì chất lượng của nhà chung cư không tính vào giá dịch vụ nhà chung cư.

Trường hợp giá dịch vụ nhà chung cư sau khi được tính đúng, tính đủ cao hơn mức giá dịch vụ nhà chung cư do UBND cấp tỉnh ban hành, mà được trên 50% hộ dân cư đang sống hoặc được trên 50% thành viên trong ban quản trị nhà chung cư nhất trí thông qua thì thực hiện theo mức giá và chất lượng dịch vụ như thỏa thuận giữa doanh nghiệp quản lý vận hành và các hộ dân.

Trường hợp xảy ra tranh chấp về giá dịch vụ nhà chung cư thì doanh nghiệp quản lý vận hành được tạm thu theo mức giá trần hoặc giá trong khung giá dịch vụ nhà chung cư do UBND cấp tỉnh ban hành cho đến khi giải quyết xong tranh chấp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14-1-2010.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá