Còn bê bối phức tạp mạng xã hội thì còn 'đất diễn'

Còn bê bối phức tạp mạng xã hội thì còn 'đất diễn'

TP - Hôm đó, lững thững đi bộ ở vườn hoa phố Tăng Bạt Hổ chuẩn bị bước vào trụ sở phường Phạm Đình Hổ mang theo công văn bản báo “đề nghị giải thích vụ việc phóng viên Tiền Phong bị bôi nhọ trong bối cảnh làm việc tại phường”, hai “người trong cuộc” cười bảo nhau: “Đang yên đang lành đi đường lại bị phân chim rơi trúng đầu”. Tuy vậy, những hiện tượng bất thường, sự bất cập ở mọi lĩnh vực luôn là cơ hội để báo chí vào cuộc lên tiếng.

Khám phá