Cơ bản xóa xong nhà tạm, nhà dột nát

TP - Báo cáo giảm nghèo mới đây của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006 - 2011 cho biết, đã cơ bản xoá hết nhà tạm, nhà dột nát, và 100% số hộ nghèo đã được trợ giúp của Nhà nước.

Tổng nguồn lực để triển khai các chính sách, dự án hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo lên tới gần 4.380 tỷ đồng, đạt hơn 127% kế hoạch huy động vốn, trong đó vốn tín dụng ưu đãi đạt hơn 1.600 tỷ đồng.

Theo đó, gần 75.000 lượt hộ nghèo và cận nghèo được vay vốn, gần 2 triệu lượt người được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, cứu trợ gần 1.000 hộ gia đình sau bão lũ...

Cơ sở hạ tầng tại 50 xã nghèo ở Yên Bái gồm trường học, bệnh xá, nước sạch, thủy lợi đã được tăng cường xây mới. Hiện Yên Bái có hai huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao là Trạm Tấu và Mù Cang Chải đang được tỉnh triển khai những giải pháp tập trung đặc biệt để giảm nghèo cho giai đoạn 2012-2015.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng