Đất không giấy tờ vẫn có thể được cấp sổ đỏ

TP - Bạn Hoàng Đình Mạnh (email: manhhoang@....com) hỏi: Địa phương tôi có nhiều trường hợp đất đai không có giấy tờ gì, thậm chí lấn chiếm trước đây nhưng nếu sử dụng ổn định từ đó đến nay, vẫn được cấp sổ đỏ. Xin hỏi pháp luật có quy định nào liên quan đến những trường hợp này không?

Đất không giấy tờ vẫn có thể được cấp sổ đỏ

Luật sư Lê Viết Phương, Trưởng Văn phòng Luật sư Hồng Khang (Hà Nội) trả lời:

Theo quy định của pháp luật, mọi trường hợp lấn chiếm đất đai đều không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chúng tôi hiểu rằng trong câu hỏi bạn nêu, việc lấn chiếm là chưa chính xác. Có thể những trường hợp bạn nêu đã và đang sử dụng đất lưu không, đất chưa sử dụng và chưa có qui hoạch hoặc đất khai hoang...

Căn cứ vào khoản 4 và khoản 6, điều 50, Luật Đất đai 2003, nếu người sử dụng đất không có giấy tờ gì, nhưng đã sử dụng ổn định trước ngày 15-10-1993 (ngày Luật Đất đai 1993 có hiệu lực), phù hợp với qui hoạch đã được phê duyệt (nếu có), được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp người đang sử dụng đất có đầy đủ điều kiện như khoản 4, điều 50, nhưng sử dụng từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 01-07-2004 (ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực) thì cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo qui định của Chính phủ.

Bạn Nguyen Thanh Trung (email:trungc1mythanh... com) hỏi:

Năm 1994, bố tôi có mua 150m2 đất ao của xã làm đất ở. Sau đó cùng năm 1994, bố tôi có kè lấn ra ngoài 300m2 (trường hợp như nhà tôi trong xã có 30 hộ). Từ đó đến nay nhà tôi vẫn sử dụng diện tích đó nhưng UBND xã không giải quyết cấp sổ đỏ cho các hộ dân lấn chiếm từ 1994 trong đó có nhà tôi theo như Luật Đất đai 2003. Nay UBND xã xây dựng nhà văn hoá thôn vào khu ao có diện tích ở nhà tôi và thu hồi đất thừa của nhà tôi như vậy là đúng hay sai ? Nhà tôi có được đền bù đối với diện tích thừa sẽ bị thu hồi không?

Luật sư Lê Viết Phương trả lời: Về nguyên tắc, đất lấn chiếm phải bị thu hồi, không được bồi thường và cơ quan nào có thẩm quyền giao đất thì cũng có thẩm quyền thu hồi đất.

Trong trường hợp của gia đình bạn, trước khi giao đất cho UBND xã xây dựng nhà văn hoá thôn thì cơ quan có thẩm quyền phải ra quyết định thu hồi đất mà nhà bạn đang sử dụng và phải bồi thường công trình, cây cối, hoa màu, tài sản khác của nhà bạn trên đất.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng

Khám phá