Giám đốc Cty cổ phần không được làm giám đốc một Cty khác

TP - Bạn đọc Nguyễn Hằng Hải (phường Trần Phú, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) hỏi: Tôi đang là giám đốc một Cty cổ phần, theo quy định của pháp luật, tôi muốn làm giám đốc một doanh nghiệp khác nữa có được không?

Cty Luật Khai Phong (Hà Nội) trả lời:

Theo quy định, giám đốc hoặc tổng giám đốc của Cty cổ phần là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Cty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Khoản 2, Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định đối với Cty cổ phần thì: “Giám đốc hoặc tổng giám đốc Cty không được đồng thời làm giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp khác”.

Khoản 4, Điều 15 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP cũng quy định: “Nếu Điều lệ Cty không quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Cty, Chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc (tổng giám đốc) của một Cty có thể kiêm chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch Cty, chủ tịch hội đồng quản trị hoặc giám đốc (tổng giám đốc) của Cty khác, trừ trường hợp giám đốc (tổng giám đốc) Cty cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty khác theo khoản 2 Điều 116 của Luật Doanh nghiệp”.

Như vậy, trường hợp bạn đã là giám đốc một “Cty cổ phần” thì bạn không được giữ chức vụ tổng giám đốc hoặc giám đốc của một doanh nghiệp khác.

Mọi thắc mắc xin gửi vào: tienphongtraloi@gmail.com hoặc Ban Bạn đọc - Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng

Khám phá