Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm mương Nghĩa Đô, Phan Kế Bính

TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm mương Nghĩa Đô, Phan Kế Bính

Cụ thể, UBND thành phố cho biết, dựa trên báo cáo của Thanh tra thành phố về tổng hợp kết quả thực hiện việc xử lý vi phạm liên quan đến mương thoát nước Phan Kế Bính, quận Ba Đình và mương thoát nước Nghĩa Đô, quận cầu Giấy, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở KH&ĐT, TN&MT, QH&KT, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận Ba Đình, Cầu Giấy khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm, đối với các nội dung còn chưa thực hiện xong tại 2 dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố và các nội dung kết luận thanh tra; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra thành phố để tổng hợp trước ngày 15/8/2020.

Hà Nội giao Thanh tra thành phố đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện; chủ trì cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, lý do chưa hoàn thành, chưa xử lý dứt điểm; thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết (đối với các nội dung chưa thực hiện xong của các đơn vị); tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/8/2020.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Cùng chủ đề

Mới - Nóng