Hồi âm bài báo

TP - Báo Tiền Phong ra ngày 9/2/2017 có bài viết “37 km đường BOT, đội vốn 179 tỷ đồng”. Sau khi báo đăng, Công ty cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã có công văn hồi âm về bài viết này gửi đến Ban Biên tập báo.

Công văn cung cấp những thông tin bổ sung để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn vấn đề. Công văn nêu: Để đảm bảo tính chuẩn xác trong việc quyết toán dự án, xác định đúng giá trị triển khai thực tế và đúng thời gian thu phí hoàn vốn của dự án, ngày 31/8/2016, nhà đầu tư đã chủ động gửi văn bản số 178/2016/DC.BOT đề nghị bổ sung kiểm toán Dự án vào kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) năm 2016. Bộ GTVT cũng có văn bản đề nghị KTNN bổ sung kế hoạch kiểm toán dự án như đề nghị của công ty. KTNN đã có quyết định về việc kiểm toán bổ sung vào kế hoạch năm 2016.

KTNN đã thực hiện việc kiểm toán từ đầu tháng 10/2016 đến tháng 12/2016 trên cơ sở số liệu của dự án đến hết 30/6/2016. Tại thời điểm đó, do có nhiều gói thầu chưa chốt giá trị quyết toán, việc kiểm toán dựa trên cơ sở hồ sơ dự toán ban đầu và số liệu thanh toán đến hết 30/6/2016 nên kết quả sai lệch là điều không tránh khỏi. Việc nhà đầu tư chủ động mời KTNN kiểm toán chính nhằm giúp nhà đầu tư xác định sai lệch để quyết toán với nhà thầu. Căn cứ ý kiến của KTNN, nhà đầu tư giảm trừ sai lệch khi quyết toán với nhà thầu. Đến nay nhà đầu tư đã quyết toán với nhà thầu theo đúng giá trị trong báo cáo của KTNN. Sau khi hoàn tất quyết toán vốn của dự án với Bộ GTVT sẽ tính toán chuẩn xác thời gian thu phí của dự án.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng