Kỷ luật 104 đảng viên

TP - Theo báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011 của Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức ngày 14-2 năm 2011, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) trong toàn tỉnh này đã kiểm tra 331 đảng viên; 73 tổ chức đảng và giám sát 52 đảng viên; 28 tổ chức đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

> Sẽ xem xét kỷ luật lãnh đạo TP Hải Phòng

Qua kiểm tra, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 104 đảng viên (tăng 20 đảng viên so với năm 2010), trong đó khiển trách 54, cảnh cáo 38, cách chức 3, khai trừ 9. Xử lý bằng hình thức xóa tên 4; đình chỉ sinh hoạt đảng 1.

Trong đó, UBKT tỉnh ủy thi hành kỷ luật 1 ĐV; huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy và tương đương kỷ luật 14 ĐV; UBKT Huyện ủy và tương đương kỷ luật 22 ĐV; đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 31 ĐV; chi bộ kỷ luật 36 ĐV.

Nội dung vi phạm chủ yếu về việc chấp hành đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc làm báo

Mới - Nóng