Mời các bạn đặt mua các ấn phẩm Tiền phong phát hành Quý III / 2007

Các cơ sở bưu điện và đại lý sách báo trong cả nước đang nhận đặt mua báo chí quý III/ 2007 . Quý III/ 2007 , Báo TIền Phong sẽ phát hành các ấn phẩm sau :

1. Tiền Phong ra thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật (Tuần phát hành 7 kỳ): Tổng số phát hành 92 kỳ:         

Một quý :   92 kỳ  x  1.900đ  =  174.800đ

2.Tiền Phong Cuối tuần , phát hành vào thứ 5 hàng tuần (Tuần phát hành 1 kỳ ) :

Một quý : 13kỳ x 2.300đ   = 29.900đ

2. Tiền Phong cuối tháng (Tháng phát hành 1 kỳ):

Một quý :  3 kỳ x 9.500đ  = 28.500đ

3. Tri Thức Trẻ ( Tháng phát hành 3 kỳ ):

Một quý :  9 kỳ x 4.500 đ  = 40.500 đ

4. Người đẹp Việt Nam  (Tháng phát hành 2 kỳ):

Một quý : 6 kỳ x10.000đ = 60.000đ 

5. Mỹ phẩm (Tháng phát hành 2 kỳ) :

Một quý: 6kỳ x 10.500đ = 63.000đ

Tuỳ theo sở thích và khả năng kinh tế mà bạn có thể đặt mua một hay nhiều ấn phẩm  Tiền Phong phát hành . Nếu độc giả đặn mua dài hạn tất cả các ấn phẩm trong quý III/ 2007  thì tổng số tiền sẽ là: 396.700đ (Ba trăm  chín sáu ngàn bảy trăm đồng) .

Kính mời bạn đọc đến đặt mua các ấn phẩm Báo Tiền Phong phát hành tại cơ sở bưu điện trên toàn quốc.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng

Khám phá