Nhắn tin ngày 24/8

TP - Tiền Phong nhận được đơn của hướng dẫn viên công tác tại Ban Quản lý khu các dân tộc (thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam) kiến nghị về những bất cập trong công tác tuyển dụng cán bộ tại Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tại đây đã xét tuyển đặc cách cho một số người có hợp đồng lao động không thời hạn vào viên chức, trong khi có những người công tác lâu năm đạt nhiều thành tích lại không được xét đặc cách mà phải tham gia thi tuyển công chức, viên chức.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam kiểm tra, xem xét.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng