Phá lúa non của dân

TP - Hai sào lúa, diện tích 1,1 ha của gia đình ông Nguyễn Toàn (tổ 8, khu Trung An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), đang ở giai đoạn đứng cái làm đòng, vừa bị chính quyền và lãnh đạo HTX dịch vụ nông nghiệp- Kinh doanh tổng hợp thị trấn Ái Nghĩa đưa người đến cắt trụi.

Ông Toàn bên đám ruộng bị cắt trụi của mình

Theo ông Toàn, vụ đông xuân 2007-2008, ông ký hợp đồng với HTX tổ chức sản xuất hạt giống lúa lai F1 trên bốn thửa ruộng, diện tích hơn 2.600 m2; HTX chịu  trách nhiệm cung ứng giống, hóa chất, cử cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, bảo hành năng suất 350 kg thóc thịt/sào với điều kiện thất thu 30 phần trăm trên tổng diện tích của toàn khu có ruộng trọng điểm làm đối chứng; HTX sẽ thu mua toàn bộ sản phẩm bằng hình thức quy đổi một kg giống lúa lai F1 bằng bốn kg lúa thương phẩm…

Tuy nhiên khi thu hoạch, 900 m2 trong số hơn 2.600 m2 kia  mất trắng, chỉ thu được 92 kg hạt, thấp hơn năng suất tối thiểu đã thống nhất là 65,5 kg/sào. Vì thế, theo ông Toàn, HTX phải bồi thường.

Ông nhiều lần gửi đơn đề nghị nhưng không được HTX giải quyết.  Lý do họ đưa ra là năng suất phải tính chung bốn thửa chứ không riêng gì 900 m2.

Vụ sản xuất này, ông không liên kết với HTX nữa mà chuyển sang làm lúa ăn.  Ngày 14/3, HTX mời ông lên giải quyết,  chỉ đền 160 /262  kg lúa thương phẩm, đồng thời buộc ông phá toàn bộ diện tích lúa đang làm đòng vì nó ảnh hưởng đến các chân ruộng khác.

Ông không chịu vì cho rằng xã thất tín. Ngày 24/3, xã ra quân phá lúa non của ông. Ông Thái Quang Thám, Chủ nhiệm HTX thì  cho rằng, họ làm như vậy là đúng !

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng