Tặng trẻ em nghèo 1.000 chiếc áo ấm

Ngày 20/11, Công ty CP Golden City phối hợp với CLB Liên quân báo chí Nghệ An tặng 1.000 chiếc áo ấm cho các em học sinh 4 trường học trên địa bàn hai xã Bình Chuẩn và Đôn Phục (huyện Con Cuông, Nghệ An).

Tặng trẻ em nghèo 1.000 chiếc áo ấm

Tặng trẻ em nghèo 1.000 chiếc áo ấm - ảnh 1 1.000 chiếc áo ấm dã được Công ty CP Golden City và CLB Liên quân báo chí Nghệ An trao tặng cho các em học sinh miền núi Con Cuông.
Bình Chuẩn và Đôn Phục là hai xã khó khăn của huyện miền núi Con Cuông, kinh tế còn nhiều khó khăn. Riêng tại Bình Chuẩn vẫn còn 36% hộ nghèo; xã Đôn Phục còn 45% hộ nghèo.                                                                                  Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng