Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Thông báo tuyển dụng

TP - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tuyển dụng 25 công chức vào làm việc tại các ban phong trào và Văn phòng Trung ương Đoàn, cụ thể như sau:

1. Điều kiện dự tuyển:

-Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

-Đủ 18 tuổi trở lên;

-Có đơn dự tuyển; có lý lịch

rõ ràng;

-Có văn bằng, chứng chỉ

phù hợp;

-Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

-Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

Không thuộc một trong các trường hợp sau: không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

- Đáp ứng một trong các điều kiện về kinh nghiệm tham gia công tác Đoàn, Hội sau:

+Cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng (không trong thời gian thử việc) tại cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ cấp huyện trở lên: Phải có xác nhận của lãnh đạo đơn vị nơi đang công tác về việc thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật trong thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị.

+Sinh viên mới tốt nghiệp đại học:

Trong thời gian học đại học có tham gia công tác Đoàn, Hội (đã từng giữ chức vụ Bí thư chi đoàn hoặc Lớp trưởng, Chi hội trưởng Chi hội sinh viên ở trường Đại học trở lên; có giấy xác nhận của tổ chức Đoàn, Hội sinh viên hoặc Nhà trường).

2. Tiêu chuẩn

-Về chuyên môn nghiệp vụ:

+Tốt nghiệp đại học, có chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển.

+Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+Trình độ ngoại ngữ: tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+Đã được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội (có chứng nhận của các cơ sở đào tạo nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội từ cấp tỉnh trở lên).

-Về độ tuổi:

+Đối với sinh viên vừa tốt nghiệp đại học: Không quá 25 tuổi.

+Đối với cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng tại cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ cấp huyện trở lên: độ tuổi theo yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng cụ thể.

-Đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể khác theo từng vị trí tuyển dụng: ngoại hình, kỹ năng, sức khỏe… phù hợp với công tác thanh vận.

*Số lượng, vị trí, tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí tuyển dụng; nội dung, hình thức thi; đối tượng ưu tiên trong thi tuyển; thời gian thi; yêu cầu về hồ sơ; thời gian và địa điểm nhận hồ sơ xem chi tiết trên website doanthanhnien.vn

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng

Khám phá