Muốn chống tham nhũng:

Thực hiện thật tốt Luật KN - TC và Luật Báo chí

TP - Thực tế cho thấy, phát hiện tham nhũng phần lớn là do báo chí, và khiếu nại, tố cáo của công dân. Đó là loại thuốc tốt nhất cho việc hạn chế tối đa sức phá hoại xã hội của bệnh tham nhũng, là một trong những công cụ tốt nhất làm trong sạch bộ máy cơ quan và chống tham nhũng có hiệu quả cao.

Vì vậy muốn bảo vệ và phát triển thêm nhiều người tốt trong xã hội nói chung, những người yêu nước, dũng cảm chống tham nhũng nói riêng, ngoài việc tôn vinh những chiến sĩ trên mặt trận chống tham nhũng, cần phải thực sự coi trọng việc tạo điều kiện cho các nhà báo tác nghiệp và cho thực hiện khiếu nại tố cáo để không một đơn thư khiếu nại tố cáo nào của công dân không được giải quyết triệt để, không một nhà báo nào bị cản trở khi tác nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 132 Bộ luật Hình sự Nước CHXHCN có quy định tội danh xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo. Thực tế hiện nay việc giải quyết khiếu nại tố cáo của một số người có thẩm quyền phổ biến là kéo dài quá thời hạn luật định, không ra quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo mà trả lời vô trách nhiệm bằng cụm từ “khiếu nại, tố cáo của ông (hoặc bà) không có cơ sở” nhưng không chỉ ra được nội dung khiếu nại, tố cáo cụ thể nào của họ không đúng sự thật, để bao che cho những vi phạm của công chức, đảng viên thuộc quyền, vi phạm pháp luật. Hoặc có hành vi cố tình lờ đi để vô hiệu quyền dân chủ của công dân.

Những hành vi nói trên rõ ràng là cản trở quyền khiếu nại tố cáo của công dân. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khiếu nại vượt cấp và tồn đọng đơn, thư khiếu nại, tố cáo dài dài, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng và Chính phủ.

Tôi chưa hề thấy một người có thẩm quyền nào giải quyết khiếu nại, tố cáo, vi phạm Luật Khiếu nại Tố cáo, Luật Báo chí, bị xử lý hành chính chứ chưa nói đến xử lý hình sự vì hành vi cản trở quyền khiếu nại, tố cáo, quyền tác nghiệp báo chí của công dân?

Đó là sự bất bình đẳng của công dân trước pháp luật trái với điều 52 Hiến pháp của nước CHXHCNVN quy định “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” và trái với tính ưu việt của chế độ XHCN. Vì thế đã hạn chế đáng kể thắng lợi trên mặt trận đấu tranh chống tham nhũng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng

Khám phá