Thủy lợi phí chia rẽ xóm làng

TP - Đã có chính sách miễn thủy lợi phí cho bà con nông dân nhưng cũng mới chỉ miễn chi phí đưa nước từ sông, kênh lớn về đến đồng. Phần chi phí bơm nước trong từng cánh đồng của những hợp tác xã, thôn đội thì nông dân vẫn phải chịu.

Tình hình này lại nảy sinh ra một hiện tượng khác. Đó là sự chia rẽ giữa dân cư các làng và trong nội bộ từng làng xóm.

Ở quê tôi, xã Tân Khánh, Vụ Bản, Nam Định; chính quyền đang chưa có cách gì giải quyết êm xuôi vụ việc một thôn có quá nửa số dân không nộp thủy lợi phí.

Số tiền đó được thu để bù vào chi phí bơm nước cho các cánh đồng cao trong hợp tác xã. Dân làng Đống Lương thuộc hợp tác xã nông nghiệp Trùng Khánh, một trong hai hợp tác xã nông nghiệp của xã tôi kiên quyết không nộp khoản thủy lợi phí đó.

Nguyên cớ là họ lấy nước tự chảy ở mương máng do máy bơm nhà nước bơm chứ không phải nhờ đến máy bơm của hợp tác xã. Nhưng nếu chỉ chia cho những thôn làng dùng máy bơm thì các thôn làng đó cũng không chịu vì họ cho rằng như thế là không công bằng.

Hiện tượng này lại mở đường cho những hộ nông dân riêng lẻ, những hộ có ruộng gần mương máng lớn. Giờ ở quê tôi, ruộng dồn điền đổi thửa rồi, có nhà chỉ có một mảnh ruộng rộng hàng mẫu và một ruộng mạ.

Ruộng những nhà ấy lại gần kênh mương của huyện nên không mấy khi phải lấy nước đến bậc thứ hai. Trong tình huống đó, các hộ khác có ý tị nạnh, thôn xóm sinh ra nhiều chia rẽ.

Một vài cán bộ ở xã tôi nói đang làm kiến nghị lên các cấp chính quyền đề nghị hỗ trợ triệt để thủy lợi phí. Mong rằng đề nghị trên sớm được các cơ quan chức năng chấp nhận để vừa hỗ trợ cho nông dân một khoản chi phí vừa tránh gây mất đoàn kết xóm làng. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng