Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo:

Tuần 40, có 2.323 người trả lời đúng

TP - Các giải thưởng thuộc về Đoàn Thị Hằng Nga (Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh – giải nhất); Vũ Thanh Hà (Phòng Hồ sơ, Công an TP. Hà Nội – giải nhì); Nguyễn Minh Phú (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp - giải ba).

Câu hỏi tuần 41 (Từ 10h ngày 11 đến 10h ngày 18-5):

1: “Đến năm 2020, xây dựng được một nền khoa học và công nghệ có trình độ trung bình tiên tiến trong khu vực; về cơ bản có khả năng tự chủ những công nghệ tiên tiến then chốt trong các lĩnh vực chính của nền kinh tế, với chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh cao; trở thành động lực trực tiếp, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đoạn trích trên dẫn từ văn kiện nào của Đảng? 

(a- Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII); b- Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VII); c- Thông báo kết luận số 234-TB/T.Ư của Bộ Chính trị khóa X về “Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết TW 2 (Khóa VIII) về khoa học công nghệ và nhiệm vụ giải pháp phát triển khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2020”).

2: Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh: “Phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị (…) cao, có tác dụng to lớn xây dựng con người; vừa có tác dụng định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu văn hoá - tinh thần ngày càng cao của nhân dân”. Lựa chọn một trong các phương án sau để điền vào dấu (…) ? (a- Tư tưởng; b- Tư tưởng và nghệ thuật; c- Nghệ thuật).

3: “Kiên trì thực hiện mục tiêu gia đình ít con để nuôi dạy cho tốt, mỗi cặp vợ chồng có 1 hoặc 2 con để duy trì vững chắc mức sinh thay thế và quy mô dân số nước ta không quá 100 triệu người vào năm 2020, tạo cơ sở vững chắc để ổn định quy mô dân số ở mức 115-120 triệu người vào giữa thế kỷ 21”. Đoạn trích trên được dẫn từ tài liệu nào dưới đây? (a- Kết luận 44-KL/TW của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình”; b- Pháp lệnh Dân số sửa đổi (2009); c- Pháp lệnh Dân số 2003).

Đáp án tuần 40

Câu 1.Bài nói chuyện tại lớp chỉnh huấn khóa II của Bộ Công an, ngày 16-5-1959; Câu 2. Thông báo Kết luận số 264-TB/T.Ư của Bộ Chính trị ngày 31-7-2009 về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Câu 3. Từng bước. 2.323 người trả lời đúng đáp án. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng

Khám phá