Tuần 41, gần 3.000 người trả lời đúng đáp án

Các giải thưởng thuộc về: Nguyễn Thị Mai Phương (Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku, Gia Lai - giải nhất); Phan Thanh Hà (Cty Cổ phần thiết bị Giáo dục C&T Hà Nội- giải nhì); Hoàng Văn Thu (thôn Làng Cả, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc - giải ba).

Câu hỏi tuần 42 (từ 10h ngày 18 đến 10h ngày 25-5-2010):

1: “Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, là kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà lý luận, nhà tư tưởng, nhà chiến lược thiên tài mà còn là nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất”. Đoạn trích trên được dẫn từ tư liệu nào dưới đây? (a- Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”; b- Điếu văn trong Lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh; c- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X).

2: “Giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi... Cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại”. Đoạn trích trên được dẫn từ tác phẩm nào dưới đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh? (a- Chủ nghĩa cá nhân (1948); b- Sửa đổi lối làm việc (1947); c- Dân vận (1949).

3: “Người tuyên truyền cần phải chịu khó, chịu khổ, khéo ở, siêng làm”. Câu nói về người cán bộ tuyên truyền trên là của ai? (a- Chủ tịch Hồ Chí Minh; b- Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng; c - Cố Tổng Bí thư Trường Chinh).

Kết quả tuần trước: Câu 1. Thông báo kết luận số 234-TB/T.Ư của Bộ Chính trị khóa X về “Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết TW 2 (Khóa VIII) về khoa học công nghệ và nhiệm vụ giải pháp phát triển khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2020”; Câu 2. Tư tưởng và nghệ thuật; Câu 3. Kết luận 44-KL/TW của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình”. Số người trả lời đúng đáp án: 2.911 người.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng

Khám phá