Hà Nội: Hồi âm bài 'Ki ốt không phép mọc tràn trên đường quy hoạch':

Xử lý sai phạm, báo cáo Thành phố trước 15/8

TP - Báo Tiền Phong có bài "Hà Nội: Ki ốt không phép mọc tràn trên đường quy hoạch" phản ánh việc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Láng Thượng xây dựng dãy nhà cấp 4 làm ki ốt trên phần đất nông nghiệp đã được quy hoạch làm đường.

Sau đó, UBND TP Hà Nội có văn bản hồi âm (số 7549/UBND-XD) gửi báo Tiền Phong và các cơ quan chức năng liên quan, chỉ đạo:

1-Giao UBND quận Đống Đa khẩn trương kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý trật tự xây dựng  của HTX Láng Thượng, xử lý theo thẩm quyền, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/8/2009. Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc UBND quận Đống Đa thực hiện nội dung trên; xử lý theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật trong trường hợp UBND quận Đống Đa chậm trễ trong việc xử lý trật tự xây dựng;

2-Giao Sở Tài nguyên &Môi trường khẩn trương kiểm tra tính pháp lý về sử dụng đất của HTX Láng Thượng, xử lý theo thẩm quyền, báo cáo Thành phố trước ngày 15/8/2009;

3- HTX Láng Thượng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền của Thành phố trong quá trình làm rõ sự việc báo Tiền Phong đã nêu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng

Khám phá