Kinh doanh dược liệu: Hướng đi đầy tiềm năng

Kinh doanh dược liệu: Hướng đi đầy tiềm năng

Những vùng nuôi trồng, sơ chế, bảo quản dược liệu lớn, thậm chí là “siêu dự án” của các DN dược trong nước liên tục được mở rộng, nâng công suất. Một hướng đầu tư đầy tiềm năng mà DN dược trong nước đang nhắm tới…..