Bổ khí thông huyết BVP đạt danh hiệu Ngôi sao thuốc Việt 2014

Bổ khí thông huyết BVP đạt danh hiệu Ngôi sao thuốc Việt 2014

Công ty CP BV Pharma đã vinh dự là một trong số 30 Doanh nghiệp đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt 2014" và đặc biệt hơn cả là sản phẩm thuốc Bổ Khí Thông Huyết - BVP đã được vào top 60 sản phẩm tiêu biểu đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt 2014" do Hội đồng bình chọn.