Ngành Dược Việt Nam phát triển ngang tầm khu vực

Video Clip
Theo ông Nguyễn Đức Sơn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam, đến cuối năm 2013, Việt Nam đã có 128 nhà máy sản xuất Dược đạt tiêu chuẩn WHO-GMP và EU-GMP. cùng 4 nhà máy sản xuất vaccine đạt theo tiêu chuẩn WHO-GMP. Và sau 20 năm triển khai tiêu chuẩn thực hành thuốc tốt GMP, trình độ sản xuất, dây chuyền sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam đã đạt trình độ tiên tiến so với khu vực.