Bắc Ninh trên con đường thành tỉnh điện tử

TPO - UBND tỉnh Bắc Ninh đã công bố sẽ bắt đầu chính thức triển khai thực hiện hệ thống điều hành điện tử tại các cơ quan chính quyền trên toàn tỉnh.

Bước chuyển này là một cột mốc quan trọng trong quá trình đưa tỉnh Bắc Ninh thành tỉnh điện tử đầu tiên trên toàn quốc, nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ thông tin (CNTT) và Internet và mang lại một cuộc sống hiện đại hơn, tiện nghi hơn cho mọi người dân trong tỉnh.

Lễ phát lệnh điều hành hệ thống điện tử là một phần trong chương trình Bắc Ninh điện tử nhằm hỗ trợ nâng cao khả năng tiếp cận CNTT cho người dân tại các vùng nông thôn trong tỉnh và chuyển đổi tỉnh Bắc Ninh thành tỉnh điện tử đầu tiên trên toàn quốc.

Intel Việt Nam cũng có một Biên bản ghi nhớ về hợp tác vào tháng 10/2004 với tỉnh Bắc Ninh nhằm hỗ trợ cho chương trình này.

Intel cũng đã hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh xây dựng một phòng đào tạo về điều hành điện tử để đào tạo cho tất cả nhân viên trong tỉnh, trên đó mô phỏng hệ thống mạng diện rộng của tỉnh và các phần mềm trong hệ thống điều hành điện tử của tỉnh.

Tất cả các cơ quan chính quyền trên toàn tỉnh đều được kết nối vào mạng diện rộng của tỉnh theo mạng cáp quang nốt đơn tốc độ 1Gbps và mạng không dây tốc độ tối đa 4Mbps, một số văn phòng cấp huyện thậm chí đã được hỗ trợ kết nối Wi-Fi theo chuẩn 802.11b.

Dựa trên cơ sở hạ tầng CNTT như vậy, mọi liên lạc, báo cáo, phê duyệt và hướng dẫn giữa các cấp chính quyền trong tỉnh đều được thực hiện và điều hành trực tuyến thông qua các cơ chế rõ ràng và nhất quán với tất cả các nhân viên trong tỉnh, giải quyết triệt để những tồn đọng và yếu kém mà hệ thống hành chính nặng về sử dụng giấy tờ trước kia tạo ra.

Tỉnh Bắc Ninh còn là tỉnh đầu tiên tại Việt Nam công khai hóa cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn tỉnh thông qua việc đưa tất cả những thông tin này lên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Từ đây, mọi người dân trong tỉnh có thể kiểm tra trực tuyến thực trạng sở hữu đất đai của mình hoặc của bất cứ người dân nào trong tỉnh. Dự án cơ sở dữ liệu đất đai điện tử này được phát triển và quản lý bởi Bộ Tài nguyên Môi trường với mục tiêu là công khai hóa tất cả các tài sản công và tài sản sở hữu cá nhân của công dân Việt Nam.

Tới nay Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thiện dự án này.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Mới - Nóng

Khám phá