Biết địa chỉ IP và các thông tin của máy khi vào mạng

TPO - Làm sao có thể xác định được địa chỉ IP cuả máy để truy nhập từ xa. Hãy đến với trang Web của NirSoft để tìm kiến những thông tin bạn cần.

Trước hết, hãy mở trình duyệt Web, trong thanh Address, gõ địa chỉ http://tinyurl.com/5ln9wk, ngay lập tức, tất cả các thông tin về máy trong hệ thống mạng toàn cầu sẽ được hiển thị để bạn tham khảo.

●Your IP Address: là địa chỉ IP của máy bạn. Trong trường hợp IP động, nó sẽ là IP của Modem hoặc của nhà cung cập dịch vụ mạng. Lẽ dĩ nhiên, những ̣địa chỉ này là địa chỉ cố định. Bạn có thể gián tiếp truy nhập vào máy của mình nếu biết được những IP này và thiết lập Password riêng cho máy đó.

Việc thiết lập Password như thế nào cho phù hợp thì tùy chương trình bạn sử dụng, sẽ có những hướng dẫn riêng, như thêm mật mã ở đầu hoặc ở đuôi để chương trình nhận diện máy tính. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của riêng tôi, cách hữu hiệu nhất là trong mật mã của bạn, chỉ cần thêm số IP ở trên vào các mã đầu hoặc cuối, sẽ có một con số giúp chương trình có thể nhận biết máy của tính một cách nhanh nhất.

●Your Browser: Trình duyệt Web bạn đang dùng

●Accept: Các chương trình ảnh đang tải về máy hoặc đang mở trong các trình duyệt Web, hoặc các tiện ích văn phòng khác đang mở trong máy. Nirsoft không hỗ trợ nhận diện cho các phần mềm bảo vệ.

●Accept- Encoding: Định dạng File đang tải về máy.

●Accept- Language: Ngôn ngữ đang dùng trong trình duyệt Web. Nirsoft hỗ trợ nhận diện 15 ngôn ngữ nhưng không có Tiếng Việt.

●Connection: Kiểu kết nối mạng bạn đang dùng.

Còn mục Screen Information, bạn được cung cấp thông tin về những gì đang mở trong trình duyệt Web. Bạn có thể sử dụng các thông tin này nếu muốn thiết lập cho nó trở thành trang chủ mặc định khi mở trình duyệt Web.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Mới - Nóng

Khám phá