Chi cục Hải quan điện tử đầu tiên ở phía Bắc

Ngày 25/7, Chi cục Hải quan Hải Phòng đã chính thức công bố quyết định thành lập Chi cục Hải quan điện tử tại Hải Phòng. Trước đó, Chi cục Hải quan điện tử TPHCM đã được thành lập.

Chi cục Hải quan Hải Phòng đã lắp đặt 16 máy chủ, 65 máy trạm, nâng cấp đường truyền từ 64Kb/s lên 512Kb/s. Các máy tính từ Chi cục Hải quan đã nối trực tiếp tới Trung tâm Điều hành Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan cửa khẩu và các Chi cục Hải quan khu vực.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Mới - Nóng

Khám phá