Quảng Trị:

Công bố danh mục các loài thú lớn

TP - Đề tài Danh mục các loài thú lớn và ý nghĩa bảo tồn gen quý hiếm do nhóm tác giả của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam (gồm Nguyễn Xuân Đặng, Đặng Ngọc Cần, Nguyễn Xuân Nghĩa) thực hiện vừa được công bố.

Đề tài  nhằm giới thiệu các loài thú lớn đầy đủ nhất từ trước đến nay và những loại gen quý hiếm cần được bảo tồn ở Quảng Trị.

Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị chiều 25/3 cho biết thông tin trên.

Trong quá trình khảo sát (từ năm 2002 đến năm 2007), nhóm nghiên cứu đã tập trung vào 2 khu vực là Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông (huyện Đakrông) và Khu Bảo tồn Bắc Hướng Hóa (huyện Hướng Hóa) cho thấy có 54 loài thú lớn thuộc 20 họ và 7 bộ đã được ghi nhận, trong đó có 49 loài được ghi khẳng định và 6 loài ghi nhận tạm thời.

Đặc biệt trong 54 loài được ghi nhận thì có 37 loài thuộc gen quý hiếm, thuộc 37 loài ghi trong Sách Đỏ Việt Nam, 26 loài ghi trong Sách Đỏ thế giới (IUCN)...

Các hệ sinh thái rừng Quảng Trị có tầm quan trọng đặc biệt với việc bảo tồn các loài như thỏ vằn Đông Dương, vượn má trắng, chà và chân nâu, sao la, voọc Hà Tĩnh,...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Mới - Nóng