Cùng phi hành gia lơ lửng trên vũ trụ

TPO -Khám phá vũ trụ bằng những chuyến “đổ bộ” trên không gian thực sự là hoạt động thú vị của các nhà phi hành gia. Hãy cùng xem lại những bức ảnh đẹp nhất của các phi hành gia đã bay vào vũ trụ.

Cùng phi hành gia lơ lửng trên vũ trụ

Phi hành gia Edward H.White trôi nổi trong vũ trụ trong suốt 21 phút khi thực hiện chuyến bay vào không gian ngày 3 tháng 6 năm 1965
Phi hành gia Edward H.White trôi nổi trong vũ trụ suốt 21 phút khi thực hiện chuyến bay vào không gian ngày 3 tháng 6 năm 1965.
Phi hành gia Bruce McCandless II thực hiện chuyến bay trên tàu con thoi Challenger đang lơ lửng trong không gian
Phi hành gia Bruce McCandless thực hiện chuyến bay trên tàu con thoi Challenger đang lơ lửng trong không gian.
Phi hành gia Mike Massimin nhìn qua cửa sổ tàu con thoi khi bay vào vũ trụ hồi tháng 5 năm 2009
Phi hành gia Mike Massimin nhìn qua cửa sổ tàu con thoi khi bay vào vũ trụ hồi tháng 5 năm 2009.
Phi hành gia Lee ME Morin thực hiện chuyến bay vao không gian và đáp xuống trạm vũ trụ quốc tế ISS vào ngày 13 tháng 4 năm 2002
Phi hành gia Lee ME Morin thực hiện chuyến bay vao không gian và đáp xuống trạm vũ trụ quốc tế ISS vào ngày 13 tháng 4 năm 2002.
Phi hành gia Steve Robinson trên “cánh tay” của Trạm vũ trụ quốc tế ISS hồi tháng 8 năm 2005
Steve Robinson trên “cánh tay” của Trạm vũ trụ quốc tế ISS hồi tháng 8 năm 2005.
Phi hành gia Bruce McCandles đang trôi nổi trong không gian khi thực hiện chuyến bay trên tàu con thoi 41B hồi tháng 7 năm 1984
Phi hành gia Bruce McCandles đang trôi nổi trong không gian khi thực hiện chuyến bay trên tàu con thoi 41B hồi tháng 7 năm 1984.
Phi hành gia Story Musgrave (trên) và phi hành gia Jeffrey Hoffman (dưới) đáp xuống vị trí của kính viễn vọng không gian Hubble cỡ lớn
Phi hành gia Story Musgrave (trên) và Jeffrey Hoffman (dưới) đáp xuống vị trí của kính viễn vọng không gian Hubble cỡ lớn.
Ảnh chụp phi hành gia Joseph R. Tanner thực hiện sứ mệnh trên một tàu con thoi
Ảnh chụp phi hành gia Joseph R. Tanner thực hiện sứ mệnh trên một tàu con thoi.
Phi hành gia Robert Curbeam  thực hiện chuyến đổ bộ trên không gian vào ngày 12 tháng 10 năm 2006
Phi hành gia Robert Curbeam thực hiện chuyến đổ bộ trên không gian vào ngày 12 tháng 10 năm 2006.
Phi hành gia Steven L. Smith của NASA làm việc trên không gian năm 1999
Phi hành gia Steven L. Smith của NASA làm việc trên không gian năm 1999.
Phi hành gia người Nhật Bản phi hành gia Soichi Noguch
Phi hành gia người Nhật Bản Soichi Noguch và phi hành gia Steve Robinson (qua kính phản chiếu)

10.	Phi hành gia Dale A. Gardner trong không gian va phi hành gia  Joseph P. Allen phản chiếu trong tấm kính của mũ du hành.
10. Phi hành gia Dale A. Gardner trong không gian va phi hành gia Joseph P. Allen phản chiếu trong tấm kính của mũ du hành.

Nguyễn Thủy
Theo Telegraph

Dịch

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Mới - Nóng