Điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên vị thế trên vùng biển Việt Nam

TP - Ông Nguyễn Khoa Sơn, Phó Chủ tịch Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Viện tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên vị thế trên vùng biển Việt Nam”.

Đây là dự án trọng điểm nằm trong Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

Đặc biệt, thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường biển, Viện thường xuyên duy trì hoạt động của 3 trạm quan trắc môi trường biển ở 3 vùng Bắc-Trung-Nam, cung cấp liên tục nhiều dữ liệu cho nhu cầu kiểm soát môi trường biển tại các địa phương.

Các kết quả đề tài góp phần phân tích đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các công nghệ mới để xử lý ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng, hạn chế tác động xấu của việc khai thác tài nguyên và phát triển công, nông, ngư nghiệp.

Viện còn chủ trì thực hiện thành công chuyến khảo sát phối hợp Việt Nam và Philippines lần thứ 4 về nghiên cứu khoa học biển (JOMSRE-4). Đây là lần thứ 3 Viện KH&CNVN chủ trì thực hiện các các chuyến khảo sát hỗn hợp với Philippines, một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng cả về khoa học lẫn chính trị, ngoại giao.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Viện đang nhanh chóng hoàn thành báo cáo và phối hợp với các cơ quan hữu quan Việt Nam và phía Philippines, tổ chức Hội thảo quốc tế để đánh giá toàn diện kết quả các chuyến khảo sát JOMSRE, và xây dựng kế hoạch triển khai các chuyến khảo sát mới trên cơ sở mở rộng hợp tác với các đối tác khác trong khu vực.

Với tổng nguồn vốn đầu tư 4 tỷ 200 triệu đồng cho đề tài thuộc chương trình Biển đông - Hải đảo, năm qua, Viện Tài nguyên & Môi trường biển (Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam) đã xúc tiến điều tra cơ bản, đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển và các đảo Việt Nam.

Riêng dự án mua tàu điều tra nghiên cứu biển được chuyển sang Bộ Quốc phòng chủ trì thực hiện từ tháng 5/2007, trong đó Viện Hải dương học được giao tham gia phối hợp trong việc xác định các yêu cầu kỹ thuật và các trang thiết bị nghiên cứu khảo sát của tàu.

Cũng trong năm qua, Viện đã triển khai 5 đề tài về nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ đắc lực việc phát triển kinh tế biển, góp phần bảo vệ an ninh-quốc phòng và chủ quyền biển đảo nước ta. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Mới - Nóng

Khám phá