Gửi file cực nhanh vào email

TPO - Nếu muốn gửi nhiều file hơn, nhanh hơn, bạn nên sử dụng chương trình hỗ trợ FastSend. Có thể tải chương trình này tại đây

Sau khi tải về và cài đặt, ở Pop-Up hiện ra, hãy bấm chọn Please Register For Free Trial Account. Mục Name, điền tên sử dụng, mục Company là tên công ty (tên gì cũng được), Country là quốc gia, Email là địa chỉ hộp thư để kích hoạt tài khoản. Sau đó, bấm Create Trial Account để tạo tài khoản sử dụng.

Trước khi sử dụng, hãy thiết lập một số tính năng để chương trình có thể sử dụng tốt hơn. Bạn nhấp chuột lên nút Settings rồi mở thẻ Proxy Server, sau đó điền các thông tin liên quan đến proxy sở hữu vào đó. Nếu không có, hãy bỏ qua bước này và chúng ta sử dụng các thiết lập mặc định của chương trình.

Để gửi file, bạn nhấp chuột lên nút Send Files. Trong dòng To, hãy điền địa chỉ email của người nhận. Subject là tựa đề của thư, khung Message là nội dung thư. Bây giờ, nếu muốn gửi kèm file, hãy bấm nút Add Files, lựa các file muốn gửi rồi bấm Open để đưa nó vào nội dung thư. Bấm nút Advanced, kéo thanh trượt trong mục Quality Factor sang phải để bảo vệ chất lượng file.

Nếu muốn bảo vệ các file, mục Password protect transfer, nên điền mật khẩu để ngăn người khác xem nội dung file (nếu dữ liệu bị người khác biết). Cuối cùng, đánh chọn Receive download confirmation mail để nhận thông báo (nếu người kia đã nhận file). Bạn bấm OK để xác nhận chọn lựa, nhấn Send để gửi đi.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Mới - Nóng

Khám phá