Hà Nội chi hơn 100 tỷ đồng cho nghiên cứu KH-CN

Năm 2007, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định trích kinh phí hơn 100 tỷ đồng dành cho việc nghiên cứu các đề tài, công trình khoa học, công nghệ. Trong đó 9 chương trình cấp thành phố, 187 đề tài, 9 dự án sản xuất thử nghiệm, 18 đề án sự nghiệp khoa học, 4 dự án điều tra cơ bản...

Đa phần trong số này đều là những đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học được lựa chọn xuất phát từ yêu cầu thực tế, có kết quả nghiên cứu phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế-xã hội và các vấn đề bức xúc hiện nay của Thủ đô.

Đặc biệt năm nay, thành phố chủ trương khuyến khích lựa chọn đơn vị nghiên cứu khoa học theo hình thức "đấu thầu khoa học". Quy trình xét duyệt đảm bảo chặt chẽ, kiên quyết cắt giảm các đề tài, dự án kém hiệu quả, không có khả năng triển khai và ứng dụng trong thực tiễn, đơn vị thực hiện không đủ năng lực nghiên cứu...

Không bố trí các đề tài nghiên cứu cho các nội dung thuộc chức năng quản lý và các nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, tăng kinh phí cho các đề tài trọng điểm, có giá trị ứng dụng vào thực tiễn...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Mới - Nóng