Hà Nội xúc tiến 2 dự án cải thiện môi trường không khí

Thành phố Hà Nội đang phối hợp với một số tổ chức quốc tế xúc tiến xây dựng 2 dự án lớn với số vốn đầu tư nhiều triệu USD để cải thiện chất lượng môi trường không khí.

Dự án thứ nhất do Ngân hàng Thế giới (WB) chủ trì, tập trung chủ yếu vào các nguồn gây ô nhiễm di động là các phương tiện giao thông. Theo kế hoạch, dự án sẽ tiến hành ngay việc điều tra, kiểm kê các nguồn ô nhiễm, đánh giá ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, để sau đó xây dựng các phương án giảm thiểu và kiểm soát các nguồn ô nhiễm này.

Dự án này có nhiều hợp phần, trong đó riêng hợp phần về môi trường có nguồn kinh phí khoảng 5 triệu USD. Gần một nửa trong số tiền này sẽ dành để đầu tư các trang thiết bị, đặc biệt là các trang thiết bị cho hệ thống quan trắc. Ngoài ra, dự án cũng sẽ giúp Hà Nội nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý môi trường không khí và giám sát việc thực hiện dự án.

Dự án thứ 2 là Chương trình không khí sạch Việt Nam - Thụy Sĩ do cơ quan Hợp tác và phát triển Thụy Sĩ (SDC) phối hợp với Việt Nam thực hiện. Dự án này có quy mô quốc gia, nhưng trong giai đoạn I, sẽ tập trung cho một số thành phố, trong đó có Hà Nội. Dự án sẽ tập trung giải quyết các nguồn gây ô nhiễm cố định như nhà máy, cơ sở sản xuất, dịch vụ.

Theo khảo sát của Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có hơn 150 xí nghiệp, nhà máy có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí. Kết quả quan trắc của Sở cho thấy, nồng độ bụi lơ lửng tại hầu hết các khu vực trong thành phố đều có xu hướng tăng dần và đều vượt quá mức chỉ tiêu cho phép từ 2,5 đến 4,5 lần.

Tại các khu vực tập trung đông dân cư thuộc nội thành, môi trường không khí đang có biểu hiện suy thoái bởi nồng độ các khí độc hại như CO, SO2 tăng dần. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động xây dựng và giao thông đô thị gia tăng mạnh./.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Mới - Nóng

Khám phá