Hà Nội: Ô nhiễm không khí làm thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng/ngày

Đó là kết quả quan trắc không khí do Trung tâm Kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp (CEETIA) công bố tại hội thảo quản lý chất lượng không khí Hà Nội hôm nay (26/7).

Theo ông Đặng Dương Bình - Cán bộ Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội: Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội chủ yếu là do nguồn thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng và hoạt động của cộng đồng.

Trong 2 đợt quan trắc không khí ở Hà Nội vừa qua, cho thấy từ 7 - 17 giờ hằng ngày, nồng độ bụi vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,3 - 2,3 lần, mức ồn giao thông trong ngày cũng đều vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần.

Một kết quả khác cũng do CEETIA thực hiện cho thấy kết quả nồng độ ô nhiễm không khí tại các khu dân cư Hà Nội có xu hướng ngày càng gia tăng. Cụ thể, nồng độ các khí độc hại đều tăng, nồng độ bụi tăng từ 4 – 20%. Theo ông Phạm Ngọc Đăng - Giám đốc CEETIA, ước tính ô nhiễm không khí ở Hà Nội làm thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng mỗi ngày.

Để giảm thiểu ô nhiễm không khí, Hà Nội đang triển khai dự án không khí sạch với các mục tiêu xây dựng chiến lược sản xuất sạch cho các cơ sở gây ô nhiễm, tập trung giảm bụi từ các hoạt động xây dựng, xây dựng hệ thống quan trắc không khí, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng…

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cam kết từ năm 2006, mỗi năm Hà Nội sẽ nhận được 200 tỷ đồng vốn ngân sách để giải quyết những vấn đề về môi trường. Trong thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với thành phố Hà Nội lắp đặt 5 bảng thông báo điện tử cung cấp số liệu về chất lượng không khí cho 5 cửa ô Hà Nội.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Mới - Nóng