Khoa học ngày càng khẳng định công thức của Einstein

Bằng thực nghiệm trên các thiết bị hiện đại, các nhà khoa học Trường đại ĐH Lavan (Canada) và Viện kỹ thuật và tiêu chuẩn của Mỹ đã khẳng định công thức vật lý nổi tiếng E = mc2 của Albert Einstein chính xác gần như tuyệt đối.

Công thức này khẳng định vật chất và năng lượng có thể trao đổi với nhau.

Thực nghiệm của các nhà khoa học Mỹ và Canađa cho thấy công thức trên đây chính xác tới 0,00004%, cao gấp 55 lần so với các thử nghiệm trực tiếp trước đây về quan hệ giữa vật chất và năng lượng. Các thử nghiệm mới nhất này được thực hiện ở cấp nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, điện tử và nơtơrôn.

Các nhà khoa học Mỹ và Canađa khẳng định công thức trên đây có tác động hết sức to lớn đến ngành vật lý hiện đại cũng như việc thiết kế các công cụ khoa học chính xác, như các thiết bị định vị toàn cầu và các phản ứng hạt nhân.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Mới - Nóng