Làm Chủ Yahoo Mash - phần XIX

TPO - Bạn có thể đưa game vào blog để thư giãn sau khi mỏi mắt vì đọc các entry. Các game này giống như một món gia vị giúp cho blog thêm ấn tượng và độc đáo.

- Game của Yahoo Mash:

Yahoo Mash thiết kế một số game để đưa vào blog. Bạn vào địa chỉ http://tinyurl.com/2lew3b, sau đó, kéo chuột xuống phía dưới. Ở̉ khung bên phải, có một số game để đưa vào blog.

Trước tiên là game “Asteroids”. Trong module chứa game này, bạn nhấp chuột lên nút “Grab It”, đánh chọn tên tài khoản rồi nhấn Continue để đưa vào blog. 

Với game “Xếp hình”, cũng có thể làm tương tự. Game này hoạt động dựa trên các mảnh ghép là... avarta của những friends trong blog của bạn. Trong thời gian giới hạn, bạn phải xếp được ba hình giống nhau bên cạnh nhau. Khi đó, những hình này sẽ nổ tung và biến mất.

Game thứ ba mà Yahoo Mash cung cấp là chơi bài. Cách chơi cũng khá đơn giản, bạn có thể tìm hiểu thêm.  

- Game Sudoku: Bạn vào địa chỉ http://strictlysudoku.com, ở trang web hiện ra, khung “A free sudoku game for your website”, nhấp chuột lên liên kết “Get the free game and code here”.

Bây giờ, một trang web sẽ hiện ra. Tại dòng “To place a daily sudoku puzzle on your website copy and paste the following code into your webpage”, nhấn Ctrl + C để copy đoạn mã ở trong khung bên dưới, sau đó, mở Word, nhấn Ctrl + V để đưa nó vào Word. Bạn sẽ thấy có giá trị width="400", hãy đổi số 400 thành 310.

Lúc này, đoạn mã sẽ giống như bên dưới (đoạn mã này có thể tải tại http://tinyurl.com/36lufx ). Sau đó, bạn đưa nó vào module “My stuff” là được. Mọi người sẽ thích thú với game này trong blog.

<font style="color: rgb(0, 127, 64);" size="5"><strong>Sukodu</strong></font><p><div style="padding-left: 0px; display: none;" ontop="true"></div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" height="470" width="310"> <param name="movie" value="http://strictlysudoku.com/externaldata/strictlysudoku.swf"> <param name="quality" value="high"> <embed src="http://strictlysudoku.com/externaldata/strictlysudoku.swf" quality="high" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" height="470" width="300"> </object><br />

<font size="3"><a style="font-weight: bold;" href="hãy/" rel="nofollow" class="cms-relate">http://strictlysudoku.com">Hãy chơi Sudoku cùng tôi.</a></font></p>

- Game Khác: Ngoài những game thiết kế sẵn, có rất nhiều trang web cung cấp game dạng flash để đưa vào blog. Các game này thường không quá phức tạp nhưng rất vui nhộn và có nhiều chi tiết thú vị.

Một địa chỉ hay để lấy game đưa vào web là http://tinyurl.com/328mmz, gồm những games chơi online, offline và cả những games chơi trực tiếp trong web.

Sau khi vào đây, hãy nhấp chuột lên một trong những games mình thích hiện ra ở khung “More related games”.

Trong trang mới mở, bạn kéo chuột xuống phía dưới. Tại khung “More related games”, bạn nhấp chuột lên nút “Embed” để lấy code của game.

Bây giờ, hãy copy đoạn mã trong dòng “To embed this game on MySpace or any other blog/website, simply copy & paste this code”. Sau đó, bạn mở Word lên rồi đưa đoạn mã vào bên trong, chỉnh giá trị width="..." thành width=“310”, nhằm giữ ổn định cho khung blog.

Chẳng hạn như đoạn code bên dưới, bạn có thể sử dụng để tham khảo (có thể tải tại http://tinyurl.com/ywadjw)

<font style="color: rgb(0, 0, 127);" size="5"><strong>Chơi game </strong></font><table summary="Free flash games from Owen's World http://www.owensworld.com" border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="0" cellspacing="0">   <tbody><tr>  <th colspan="2" scope="col"><font size="1"><strong></strong></font><div align="center"><font size="1"><strong><a href="http://www.owensworld.com/flashgames/play-343.htm" target="_blank">Bomb Jack - Flash Game</a></strong></font></div></th>   </tr>   <tr>  <td colspan="2">   <param name="movie" value="http://www.owensworld.com/flashgames/files/play.swf?game=bombjack">   <param name="quality" value="high">   <param name="menu" value="false">   <div style="padding-left: 0px; display: none;" ontop="true"></div><div style="padding-left: 0px; display: none;" ontop="true"></div><embed allowscriptaccess="never" allownetworking="internal" src="http://www.owensworld.com/flashgames/files/play.swf?game=bombjack" quality="high" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/" height="316" width="310">   <noembed>Sorry, you will need the &amp;lt;a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/" target="_blank"&amp;gt;Flash Player&amp;lt;/a&amp;gt; to play this game.</noembed>  </td>   </tr>   <tr>  <td width="50%"><font size="1"><a href="http://www.owensworld.com/flashgames/code.htm">Add Games to your own site</a></font></td>  <td width="50%"><div align="right"><font size="1"><a href="http://www.owensworld.com/flashgames/">More Flash Games!</a></font></div></td>   </tr> </tbody></table>

Sau đó, đem đoạn code đã chỉnh sửa đưa vào blog. Bạn nên đưa vào trong module “My Stuff” vì nó hỗ trợ tốt nhất cho việc hiển thị các game.

Một số trang web hỗ trợ code tạo game đưa vào blog, bạn có thể xem ở:

- http://tinyurl.com/yt6rdp
- http://tinyurl.com/2x8tdn
- http://tinyurl.com/2ws48r
- http://tinyurl.com/yl4pqr
- http://tinyurl.com/m37ke

Cách thức lấy code cũng tương tự. Sau khi có code, bạn đưa vào trong module “My Stuff” là được.

------------------

Còn tiếp

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng