LHQ kêu gọi thu hẹp khoảng cách phát triển CNTT

Báo cáo hàng năm trình Hội đồng Kinh tế - Xã hội LHQ khuyến cáo: Hiện cộng đồng quốc tế vẫn chưa đạt tới mục tiêu hội nhập CNTT với đời sống xã hội thông qua cách tiếp cận bền vững và hiệu quả.

Trước thực tế này, báo cáo kêu gọi chính phủ các nước cần thi hành những chính sách cụ thể để thu hẹp khoảng cách phát triển về công nghệ thông tin (CNTT) trên phạm vi toàn cầu.

Nhóm đặc trách trên cho rằng khái niệm "khoảng cách về CNTT" không đơn thuần chỉ dừng lại ở khả năng tiếp cận những công nghệ mới mà điều quan trọng là việc đề ra các giải pháp cụ thể nhằm gắn lĩnh vực này với quá trình phát triển bền vững của đời sống kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo của nhóm này, chính sách của nhà nước đóng vai trò rất quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể áp dụng những tiến bộ của cuộc cách mạng thông tin vào nỗ lực cải thiện đời sống của mình.

Báo cáo cho rằng, trong lúc Đại hội đồng LHQ chuẩn bị nhóm họp để xem xét và đánh giá kết quả triển khai Tuyên bố thiên niên kỷ thì CNTT và truyền thông lại càng thể hiện rõ vai trò quan trọng của mình.

Tuy nhiên, chính phủ các nước cần nhanh chóng hoạch định và triển khai những chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát huy vai trò của CNTT trong quá trình đạt tới các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Mới - Nóng

Khám phá