Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu mới

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đã lựa chọn các giải pháp của Cisco cho Trung tâm Cơ sở Dữ liệu Quốc gia và chọn IBM là nhà tích hợp các hệ thống mạng

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) - 1 trong 4 ngân hàng quốc doanh lớn nhất Trung Quốc, đã lựa chọn Cisco là nhà cung cấp giải pháp mạng cho dự án xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia đặt tại Bắc Kinh.

Tập đoàn IBM sẽ hợp tác với Cisco trong việc triển khai dự án Trung tâm Cơ sở Dữ liệu tại Bắc Kinh vốn là một phần trong chiến lược của ABC nhằm tích hợp tất cả các nguồn cơ sở dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Tiếp sau trung tâm này sẽ là một trung tâm thứ hai đặt tại Thượng Hải. Sáng kiến mới này sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh bảo mật hơn, ổn định hơn và có khả năng phục hồi cao hơn, từ đó sẽ giúp nâng cao hiệu suất và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.

Vào tháng 4/2004, Cisco đã cho công bố sáng kiến trung tâm cơ sở dữ liệu Business Ready Data Center giúp các doanh nghiệp bảo vệ, tối ưu hóa và thúc đẩy sự tăng trưởng của các hoạt động kinh doanh của mình.

Sáng kiến này đáp ứng những đòi hỏi của một trung tâm cơ sở dữ liệu như khả năng tổng hợp thông tin, hỗ trợ tính liên tục trong kinh doanh và khả năng phục hồi nhanh sau sự cố, đồng thời tạo ra một nền tảng vững chắc cho các chiến lược phát triển CNTT tiếp theo dựa theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Sáng kiến này mang lại một bước tiếp cận về mặt kiến trúc có tính kết dính cao cho các giải pháp trung tâm cơ sở dữ liệu vốn bao gồm các hệ thống mạng lưu trữ và mạng cơ sở dữ liệu, khả năng liên kết trong trung tâm cơ sở dữ liệu, khả năng phân tích và tổng hợp thông tin của hệ thống mạng và các ứng dụng nhúng cũng như các dịch vụ lưu trữ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Mới - Nóng

Khám phá