Phát triển khoa học biển để ứng phó biến đổi khí hậu

TP - GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Trân, Ủy viên Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia nhận định: Ngành khoa học công nghệ biển của chúng ta còn rất non trẻ. Số liệu điều tra cơ bản chưa nhiều, thiếu đồng bộ, tản mạn, mỗi bộ, ngành giữ một ít.

Vì vậy, việc xây dựng ngành khoa học công nghệ biển, có hiểu biết cơ bản về điều kiện tự nhiên biển, cập nhật những hiểu biết này theo những biến đổi khí hậu toàn cầu là điều cấp thiết phải làm.

Phát triển ngành khoa học biển sẽ tích cực góp tiếng nói vào quy hoạch sử dụng không gian các vùng duyên hải, cận duyên, đặc biệt là vào quy hoạch hệ thống các cảng biển, phù hợp với quy luật tự nhiên về hải văn và bền vững.

Khi làm đề án xây dựng một công trình, cần căn cứ vào các chuỗi số liệu đã qua, càng nhiều năm càng tốt. Nhưng đối với một công trình biển, trong điều kiện biến đổi khí hậu và biển dâng như hiện nay, ngoài những căn cứ đó cần phải tính đến những mức độ biển dâng sẽ xảy ra.

Theo nhiều nhà chuyên môn về khoa học và công nghệ biển, phải dành một ưu tiên lớn cho việc nhận diện và góp phần giải quyết bài toán khẩn cấp về biến đổi khí hậu, đồng thời góp tiếng nói để xã hội nhận thức đầy đủ về nó và phản biện với tinh thần trách nhiệm cao đối với các công trình đầu tư vào những địa bàn có nhiều khả năng bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Mới - Nóng

Khám phá