Tầng ôzôn có thể thủng to hơn!

Các hoạt động bất thường của mặt trời có thể mở rộng thêm lỗ thủng tầng ôzôn trong vài năm tới. Đây là kết luận do Viện vật lý khí quyển Đức đưa ra.

Khi nghiên cứu các hoạt động bất thường trong chu kỳ 11 năm của mặt trời, các nhà khoa học thuộc Viện vật lý khí quyển Đức nhận thấy, những hoạt động này không chỉ làm chậm quá trình phục hồi, mà nó còn mở rộng các lỗ thủng tầng ôzôn của khí quyển trái đất.

Quá trình phục hồi chỉ có thể bắt đầu vào năm 2010, nhưng phải mất 40 đến 50 năm nữa tầng ôzôn bảo vệ trái đất mới phục hồi được hoàn toàn.

Mặc dù thế giới đã thành công trong quá trình giảm khí CFC phá hoại tầng ôzôn, nhưng các mô hình trên máy tính về hoạt động tăng lên của mặt trời và khói bụi từ các núi lửa hoạt động thải vào khí quyển đã cho thấy, tầng ôzôn tiếp tục bị phá hủy.

Máy tính đã dự báo chính xác về tầng ôzôn trong các năm từ 1960 đến 2003 và đây là cơ sở để tin cậy các kết quả dự báo của máy tính về tầng ôzôn trong những năm tới.

Theo VTV

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Mới - Nóng

Khám phá